Korduma kippuvad küsimused

Üldine informatsioon

 

Mida on vaja teha jälgimisteenusega liitumiseks ja autotranspordi kontrollimiseks?

Loe edasi
 1. Valida välja terminal, mis sobib teie ülesande lahendamiseks kõige paremini;
 2. Konfigureerida terminal sõltuvalt teie vajadustest ja anduritest, mis terminaliga ühendatakse;
 3. Asetada terminali avatud GPRS teenusega SIM-kaart ühelt GSM-operaatoritest;
 4. Teostada seadmete montaazh;
 5. Sõlmida jälgimisleping või vajadusel häirele reageerimise leping (paanikanupu vajutamine, autotranspordi ärandamine);
 6. Määrata kasutajanimi ja parool jälgimissüsteemi veebileheküljele juurdepääsuks;
 7. Tutvuda süsteemi töö dokumentatsiooniga.

Milline on jälgimisteenusega liitumise tegevuste järjekord?

Loe edasi

Võtke ühendust meie müügiosakonnaga telefoni või e-kirja teel. Kommertspakkumise tegemiseks on meil vaja järgnevat infot:

 1. Teie geograafiline asukoht ja autotranspordi asukoht;
 2. Liidetava autotranspordi hulk;
 3. Kasutatava sisseseade tüüp, kui te juba kasutate GPS-süsteemi;
 4. Ühendatavate andurite arv ja tüüp (kütusekoguse andur, temperatuuriandur, uste avamise/sulgemise andur jne.), kui need on vajalikud;
 5. Seadmete montaazhi eeldatav tähtaeg.

Kas ma saan oma autotransporti igal pool kontrollida?

Loe edasi

Saate oma autotransporti kontrollida igal pool, kus on GPS ja GPRS levi. GPS signaalid katavad 100% maakera pinnast. Sellele vaatamata võib hoonete sees, tunnelites ja teistes taolistes kohtades GPS-signaali vastuvõtt olla raskendatud. Kaasaegne sisseseade võimaldab töötada ka peegeldunud signaalide abil, kuid betoon ja raudehitistes võivad esineda signaali kaod. Võite alati vaadata kui masin sõitis halva vastuvõtuga asukohta sisse või sealt välja. GPRS-signaal on kõikjal, kus on kättesaadav mobiiliühendus (GSM). Kui terminal ei saa mingil põhjusel andmeid serverile edastada, siis hakkab see salvestama koordinaate „musta kasti“ (sealjuures säilitatakse iga koordinaadi jaoks salvestamise aeg). Kohe kui side taastatakse edastab terminal kõik andmed serverile.

Kuidas saab süsteem andmeid transpordivahendilt?

Loe edasi

Sisseseade, mis on paigaldatud transpordivahendile, saadab GPS-andmeid ja infot, mida ta saab anduritelt, läbi GPRS-ühenduse. Kui GPRS-ühendus mingisugusel põhjusel katkeb (näiteks kui transpordivahend siseneb piirkonda, kus puudub mobiililevi), siis andmed säilitatakse seadme mälus (must kast) ja need jõuavad meie serverisse kohe kui GPRS-ühendus taastub.

Kui tihti toimub info uuendamine transpordivahendite asukoha ja olukorra kohta?

Loe edasi

Info seadmelt, mis on paigaldatud transpordivahendile, antakse serverile sõltuvalt:

 • määratud perioodilisusest kui tihti serverile teateid edastatakse;
 • määratud minimaalsest vahemaast, mille kaudu anda serverile andmeid;
 • määratud pöördenurgast;
 • määratud tegevusest (liikumise alustamine/peatumine, süüte sisse/välja lülitamine, teiste sisse lülitatud andurite järgi).

Koordinaatide edastamise rezhiimi andmed võimaldavad märkimisväärselt kokku hoida GPRS side mahtu seisuaegadel, kuid seejuures saada operatiivset infot transpordivahendi asukoha kohta selle liikumise korral. Vajadusel võib seada ka onlain režiimi, andmeedastusvältega 3-6 sek. sõltumata transpordivahendi olukorrast.

Millist infot võib saada transpordivahendilt?

Loe edasi

Kaasaegsed autoterminalid võivad edastada järgnevat infot:

 • transpordivahendi asukoht;
 • liikumise kiirus ja suund;
 • kõrgus merepinnast;
 • süüte seisund (sees/väljas);
 • info erinevatelt paigaldatud analoog- ja numbrianduritelt (kütusekoguse tase, kütusekulu, rõhk, mootori pöörded, temperatuur jne.).

Kui kaua säilitab süsteem infot?

Loe edasi

Infot objektide kohta säilitatakse serveris ühe aasta vältel. Igal kasutajal on võimalus seadistada andmete saatmist iga jälgitava objekti kohta formaadis PDFHTMLExcelXml oma postkasti määratud ajavahemiku tagant (näiteks iga kuu esimesel kuupäeval aruanne eelmise kuu eest), sõltumata serverist ja Internetiühendusest.

Milline on teenuse tööaeg?

Loe edasi

Süsteemi töörezhiim – 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas. Lisaks sellele pakume tehnilist konsultatsiooni ja abi süsteemiga töötamisel tööajal, äärmise vajaduse korral ka väljaspool tööaega.

Millised on süsteemi nõuded arvutile, milles kasutatakse jälgimissüsteemi?

Loe edasi

Piisab kui selle personaalarvutiga on mugav Internetis erinevaid veebilehti sirvida. Kui teie Internetiühendus ei tööta ja te ei pääse jälgimissüsteemile ligi, siis see ei mõjuta kuidagi seadmetelt koordinaatide vastuvõttu! Informatsiooni võetakse vastu ja säilitatakse andmebaasis samamoodi nagu alati.

Paigaldamine

Millisesse asukohta transpordivahendis seade paigaldatakse?

Loe edasi

Seadme võib paigaldada ükskõik kuhu, kuid kõige paremaks kohaks on armatuurlaua alune ruum.

Kes teostab seadmete paigaldamist?

Loe edasi

Kogu vajaliku seadmestiku paigaldamise võtame enda peale. Meie spetsialistid omavad vajalikku kogemust, kvalifikatsiooni ja töökogemust. Võimalik on ka seadmete paigaldamine tellija enda spetsialistide jõududega.

Milline on süsteemi juurutamise hind?

Müük

Loe edasi

Lahenduse hind kujuneb järgnevalt:

 1. Transpordivahendisse paigaldatava sisseseade hind;
 2. Paigalduse hind;
 3. Igakuine abonenttasu, mis sisaldab:
 • Tasu jälgimisteenuse eest (serveri ja selle programmimoodulite kasutamine);
 • Tasu GPRS teenuse eest (meie SIM-kaardi kasutamine);
 • Tasu tehnilise teeninduse eest.

Rent

Loe edasi

Lahenduse hind kujuneb järgnevalt:

 1. Paigalduse hind;
 2. Igakuine liitumistasu, mis sisaldab:
 • Tasu seadmete rendi eest;
 • Tasu jälgimisteenuse eest (serveri ja selle programmimoodulite kasutamine);
 • Tasu GPRS-teenuse eest (meie SIM-kaardi kasutamine);
 • Tasu tehnilise teeninduse eest.

Kas süsteem uueneb ja kas süsteemi uuendamise eest on vaja maksta?

Loe edasi

Süsteem uueneb regulaarselt, perioodilisusega ligikaudu kord kvartalis. Muudatuste nimekirjaga võib tutvuda uudistes meie koduleheküljel. Uuendused ei maksa meie klientide jaoks midagi.

Kuhu tuleb raskuste tekkimisel pöörduda?

Loe edasi

Raskuste tekkimisel tuleb pöörduda meie tehnilise toe poole elektronposti aadressil info@gogps.eu või telefonil (372) 6020595 või Skype.

Kui kaua tuleb mul oodata vastust tehniliselt toelt?

Loe edasi

Avaldusi teenindatakse tööpäevadel kell 9-18. Avalduse töötlemine ei võta aega tavaliselt üle 1 tunni. Erandjuhtudel oleme valmis aitama ka töövälisel ajal, nädalavahetustel ja öisel ajal!

Mida teha juhul kui seade on lakanud töötamast?

Loe edasi

Esmalt võtke ühendust meie tehnilise toega. Suuremal osal juhtudest suudame probleemi tuvastada. Kui seade siiski keeldub töötamast, siis korraldame selle remondi või vahetuse. Vajadusel organiseerime teile tehnikaspetsialisti külastuse.

Kas kõrvalised isikud võivad vaadata infot minu transpordivahendite kohta?

Loe edasi

Ei, kui te ei teata neile oma kasutajanime ja parooli. Kahtluse korral, et andmed võivad olla sattunud kõrvaliste isikute käsutusse, võite iseseisvalt parooli vahetada.

Olen kaotanud kasutajanime ja parooli, mida teha?

Loe edasi

Võtke ühendust meie tehnilise toega.

GoGPS Service OÜ

Räga 10 Tallinn, 13516

TELEFON

+372 6020 595

E-MAIL

info@gogps.eu
Call Now Button