Süsteemi komponendid

 

Kaardiserver WebGIS

Geoinfosüsteemi server, mis hoiab, töötleb ja peegeldab kaardi- ja aadressiinfot. WebGIS-l on võimalus kasutada nii Google, Yahoo, Bing, Yandex, Navteq, Regio standardkaarte kui ka kõrvaliste kaarditöötlejate kaarte.

Z

Komponent „Ülesanded“

Komponent võimaldab planeerida ülesandeid satelliitjälgimise süsteemi jaoks, nende automaatseks täitmiseks: aruannete saatmine, satelliitjuhtimise objektide kohta käivate korralduste täitmine jne.

Komponent „Aruanded“

Komponent võimaldab luua satelliitjälgimise objektide aruandeid. Aruanded luuakse toorikute baasil, mida saab modifitseerida sõltuvalt sellest, milline info peab aruandes sisalduma.

p

Komponent „Teated“

Komponent võimaldab määrata ja saada teateid satelliitjälgimise süsteemi kindla objekti käitumise kohta (kiiruse ületamine, sisenemine geotsooni või väljumine geotsoonist, andurite näidud jne). Teateid võib saata e-maili või SMS teel ja neid näidatakse lisaaknas ning fikseeritakse süsteemis.

Komponent „POI / Minu asukohad“

See komponent annab võimaluse märkida kaardil asukohad, mis tekitavad huvi ja nõuavad erilist tähelepanu. Nende külge saab kinnitada kujutisi ja fotosid, samuti lisada kommentaare. Kaardil võivad need olla märgitud standardse ikooniga või nende külge kinnitatud kujutise vähendatud koopiaga.

Komponent „Teekondade kontroll“

See komponent lubab luua süsteemis teekondi ja kontrollida transpordi liikumist mööda neid, märkides ära kontrollpunktid, milles objekt peab olema etteantud sõidugraafiku järgi. Süsteem lubab luua piiramatu arvu marsruute ja määrata nende jaoks nii ühe kui ka mitu transpordivahendit.

Komponent „Juhid“

See komponent on kasulik, kui ühte satelliitjälgimise all olevat sõidukit juhib mitu erinevat juhti ja nad kasutavad iButtonit. Tekib võimalus luua juhtide nimekirju, siduda neid erinevate transpordivahenditega, saada aruandeid infoga selle kohta, milline juhtidest oli millisel aruandeperioodil roolis.

Komponent „Tehnohooldus“

See komponent võimaldab planeerida ja fikseerida teenuse intervalle erinevate tööde lõikes iga autopargis oleva auto jaoks. Moodul annab dispetšerile lisavõimaluse saada teateid ühe või teise hooldustöö saabumise tähtajast.

Komponent „GoGPS mobiil“

Funktsioneeriv lehekülg transpordi satelliitjälgimise ja juhtimise jaoks mobiiltelefonilt.

Komponent „Geotsoonid“

See komponent annab võimaluse luua transpordi jälgimissüsteemi piiramatu hulga virtuaalseid geograafilisi tsoone, mis on ümmarguse, hulknurkse või lineaarse kujuga ja kontrollida transpordi liikumist nendesse/nendes.

Gurtam & Wialon

Kõige kasutajasõbralikum tarkvara, mis on loodud ettevõtte tegevuse optimeerimiseks 

ROHKEM

Kütusekulu kontroll

On võimalik vaadata kütuse taset paagis, koostada kütusekulu aruandeid ja saada teateid tankimistest või kütuse väljapumpamisest.

ROHKEM

Kiiruse kontroll

On võimalik häälestada vastavasisulised teated dispetserile kiirusreziimi rikkumiste kohta.

ROHKEM

Autoaku laetustaseme kontroll

Seda võimalust saab kasutada kõikide meie poolt pakutavate GPS-moodulite mudelitega.

ROHKEM

GoGPS Service OÜ

Räga 10 Tallinn, 13516

Telefon

+372 6020 595 
+372 50 92 893

e-mail

info@gogps.eu

Call Now Button