Süsteemi komponendid

Kaardiserver WebGIS

Geoinfosüsteemi server, mis hoiab, töötleb ja peegeldab kaardi- ja aadressiinfot. WebGIS-l on võimalus kasutada nii GoogleYahooBing,YandexNavteqRegio standardkaarte kui ka kõrvaliste kaarditöötlejate kaarte.

Komponent „Geotsoonid“

See komponent annab võimaluse luua transpordi jälgimissüsteemi piiramatu hulga virtuaalseid geograafilisi tsoone, mis on ümmarguse, hulknurkse või lineaarse kujuga ja kontrollida transpordi liikumist nendesse/nendes.

 

Komponent „POI / Minu asukohad“

See komponent annab võimaluse märkida kaardil asukohad, mis tekitavad huvi ja nõuavad erilist tähelepanu. Nende külge saab kinnitada kujutisi ja fotosid, samuti lisada kommentaare. Kaardil võivad need olla märgitud standardse ikooniga või nende külge kinnitatud kujutise vähendatud koopiaga.

 

Komponent „Aruanded“

Komponent võimaldab luua satelliitjälgimise objektide aruandeid. Aruanded luuakse toorikute baasil, mida saab modifitseerida sõltuvalt sellest, milline info peab aruandes sisalduma.

 

Komponent „Teated“

Komponent võimaldab määrata ja saada teateid satelliitjälgimise süsteemi kindla objekti käitumise kohta (kiiruse ületamine, sisenemine geotsooni või väljumine geotsoonist, andurite näidud jne). Teateid võib saata e-maili või SMS teel ja neid näidatakse lisaaknas ning fikseeritakse süsteemis.

 

Komponent „Ülesanded“

Komponent võimaldab planeerida ülesandeid satelliitjälgimise süsteemi jaoks, nende automaatseks täitmiseks: aruannete saatmine, satelliitjuhtimise objektide kohta käivate korralduste täitmine jne.

 

Komponent „Teekondade kontroll“

See komponent lubab luua süsteemis teekondi ja kontrollida transpordi liikumist mööda neid, märkides ära kontrollpunktid, milles objekt peab olema etteantud sõidugraafiku järgi. Süsteem lubab luua piiramatu arvu marsruute ja määrata nende jaoks nii ühe kui ka mitu transpordivahendit.

 

Komponent „Juhid“

See komponent on kasulik, kui ühte satelliitjälgimise all olevat sõidukit juhib mitu erinevat juhti ja nad kasutavad iButtonit. Tekib võimalus luua juhtide nimekirju, siduda neid erinevate transpordivahenditega, saada aruandeid infoga selle kohta, milline juhtidest oli millisel aruandeperioodil roolis.

 

Komponent „Tehnohooldus“

See komponent võimaldab planeerida ja fikseerida teenuse intervalle erinevate tööde lõikes iga autopargis oleva auto jaoks. Moodul annab dispetšerile lisavõimaluse saada teateid ühe või teise hooldustöö saabumise tähtajast.

 

Komponent „GoGPS mobiil“

Funktsioneeriv lehekülg transpordi satelliitjälgimise ja juhtimise jaoks mobiiltelefonilt.

q
Sõltuvalt Teie ettevõtte tegevusalast valivad meie spetsialistid Teie jaoks sõidukite jälgimis-, kaitse ja turvasüsteemi optimaalse lahenduse.
Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:
Telefon: +372 6020 595, +372 5092 893,
E-mail: info@gogps.eu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close