Kütusekulu kontroll

gogps-fuel1Iga transpordiettevõte võib täieliku enesekindlusega väita, et üheks suurematest kuludest on kütusekulu.Suurenenud kütusekulu võib olla tingitud kahest peamisest põhjusest: transpordivahendi ekspluatatsioonireeglite rikkumine ja juhi või teenindava personali pahatahtlik manipulatsioon. Mõlemal juhul viib see transpordifirma otseste kuludeni, mis muudab lõppkokkuvõttes transpordifirma töö mitte kasumlikuks.

Ei ole harvad kütuse mahavalamise juhtumid, mis on tegelikult otsene vargus. Seetõttu teostatakse isikliku masinapargiga firmades kütusekulu kontrolli.

Tänapäeval on täpseimaks kütusekulu kontrolli meetodiks kujunenud kontroll tegelikult tarbitud kütusekoguse üle.

Kütusekulu kontrolli võib teostada kahel meetodil. Esiteks võib mõõta kütusekoguse jääki paagis, teiseks võib mõõta kütusekogust, mis läbib kütusesüsteemi. Nendes ettevõtetes, kus taoline kütusekulu kontrollsüsteem juurutati, õnnestus saavutada märkimisväärne kütuse kokkuhoid, sest kadusid kütuse varguse juhtumid, „libareiside“ tegemine, samuti suurenes juhtide distsiplineeritus.

Eksisteerib veel üks kütusekulu kontrolli meetod, mis on viimasel ajal levinud ja mis põhineb kütusekulu arvestamisel vastavalt normidele.

gogps-lcd3Kütusekulu kontroll seisneb selles, et selle kasutamisel ei ole vaja sõidukile paigaldada lisaandureid vaid piisab GPS-terminaliga ühendamisest. Paljusid firmasid rahuldab selline kontrollimeetod täielikult. Ilmselgete plussidega koos ilmnevad ka antud kütusekulu kontrolli meetodi miinused. Ei saa ju selline süsteem arvestada paljusid transpordivahendi kasutamise nüansse. Selline süsteem ei suuda arvestada sõiduki koorma kaalu, teekatte kvaliteeti, juhi sõidustiili ega ka teede vertikaalseid erinevusi, mis on iseloomulikud mägistele aladele. Seetõttu ei ole kokkuvõttes sellise meetodi kasutamisel saadud tulemus kõige täpsem.

Kütusekulu objektiivse kontrolli saavutamiseks juurutatakse transpordiettevõtetes GPS-jälgimise süsteeme kompleksselt kütusekulu jälgimisega, mis peavad arvestust kütusekulu kohta automaatrezhiimil.

Selleks, et reaalselt vähendada kulusid mitte ainult kütusele vaid vähendada ka sõiduki ekspluatatsioonikulusid tervikuna on vaja teostada transpordivahendi maksimaalselt täpset jälgimist, samuti teostada pidevat kompleksanalüüsi transpordivahendi töö kohta igal valitud ajavahemikul.

Läbivooluandurite kasutamine kütusekulu arvestamisel:

 • Reaalselt kulutatud kütuse arvestamine;
 • Arvestuse kõrge täpsus;
 • Puudub kütusepaagi tareerimise vajadus, kütusepaagiga ei ole otsest sidet.
 • Kõrge täpsus kütusetaseme mahuanduriga või ultrahelianduriga mõõtmisel;

Puudused:

 • Vajalik on sekkumine transpordivahendi kütusesüsteemi;
 • Puudub kontroll kütuse mahavalamiste ja tankimiste üle;
 • Kahe kütusekulu loenduri paigaldamine sissepritsesüsteemi Common Rail korral.

Tankimiste, mahavalamiste ja kütusekulu kontroll KTA-d (kütusetaseme andurit) kasutades:

 • Tankimiste ja mahavalamiste kontroll;
 • Täpne kütusepaagi tareerimine;
 • Puudub mõju kütusesüsteemile;
 • Puudub vajadus kohanduda kütusepaagi tüübi ja suurusega;
 • Kõrge täpsus kütusetaseme mahuanduriga või ultrahelianduriga mõõtmisel;

Puudused:

 • Vajalik on kütusepaagi modifitseerimine (kütusepaaki tuleb auk puurida);
 • Kütusepaagi kütusetaseme sidumine kütuse temperatuuriga;
 • Võimalik on kütusetaseme mahuanduri väljundsignaali siinus-soidaalne pulseerimine.

Kütusekulu matemaatiline arvestus:

 • Ei ole vaja paigaldada lisaandureid;
 • Mehhanism realiseerub hästi ettevõtete puhul, puudub võimalus läbisõidu kerimiseks jälgimisandmetele vastavaks.
 • Kütusekulu matemaatilisel arvestusel ja normidele vastaval arvestusel on ka rida puudusi:
 • Puudub reaalse kütusekulu kontrollimise võimalus (teekatte tüüp, sõiduki koorma kaal, sõidustiil ja rida varjatud faktoreid);
 • Puudub võimalus kontrollida tankimisi ja kütuse mahavalamisi.
q
Sõltuvalt Teie ettevõtte tegevusalast valivad meie spetsialistid Teie jaoks sõidukite jälgimis-, kaitse ja turvasüsteemi optimaalse lahenduse.
Kui Teil tekkis huvi või lisaküsimusi seoses pakutava teenusega, palun pöörduge meie müügiosakonna poole:
Telefon: +372 6020 595, +372 5092 893,
E-mail: info@gogps.eu

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close