Kütusekulu kontroll

 

   

Suurenenud kütusekulu?

Sõiduki ekspluateerimise rikkumine

Juhi või teiste teenistujate hooletu manipuleerimine

Me pakume kõige täpsemat kontrolli

Tänapäeval on täpseimaks kütusekulu kontrolli meetodiks kujunenud kontroll tegelikult tarbitud kütusekoguse üle.

Kütusekulu kontrolli võib teostada kahel meetodil. Esiteks võib mõõta kütusekoguse jääki paagis, teiseks võib mõõta kütusekogust, mis läbib kütusesüsteemi. Nendes ettevõtetes, kus taoline kütusekulu kontrollsüsteem juurutati, õnnestus saavutada märkimisväärne kütuse kokkuhoid, sest kadusid kütuse varguse juhtumid, „libareiside“ tegemine, samuti suurenes juhtide distsiplineeritus.

Eksisteerib veel üks kütusekulu kontrolli meetod, mis on viimasel ajal levinud ja mis põhineb kütusekulu arvestamisel vastavalt normidele.

Kuidas seda töötab?

 

Kütusekulu kontroll seisneb selles, et selle kasutamisel ei ole vaja sõidukile paigaldada lisaandureid vaid piisab GPS-terminaliga ühendamisest. Paljusid firmasid rahuldab selline kontrollimeetod täielikult. Ilmselgete plussidega koos ilmnevad ka antud kütusekulu kontrolli meetodi miinused. Ei saa ju selline süsteem arvestada paljusid transpordivahendi kasutamise nüansse. Selline süsteem ei suuda arvestada sõiduki koorma kaalu, teekatte kvaliteeti, juhi sõidustiili ega ka teede vertikaalseid erinevusi, mis on iseloomulikud mägistele aladele. Seetõttu ei ole kokkuvõttes sellise meetodi kasutamisel saadud tulemus kõige täpsem.

Kütusekulu objektiivse kontrolli saavutamiseks juurutatakse transpordiettevõtetes GPS-jälgimise süsteeme kompleksselt kütusekulu jälgimisega, mis peavad arvestust kütusekulu kohta automaatrezhiimil.

Selleks, et reaalselt vähendada kulusid mitte ainult kütusele vaid vähendada ka sõiduki ekspluatatsioonikulusid tervikuna on vaja teostada transpordivahendi maksimaalselt täpset jälgimist, samuti teostada pidevat kompleksanalüüsi transpordivahendi töö kohta igal valitud ajavahemikul.

Muude lahenduste analüüs

Tankimiste, mahavalamiste ja kütusekulu kontroll KTA-d (kütusetaseme andurit) kasutades:

Tankimiste ja mahavalamiste kontroll;
Täpne kütusepaagi tareerimine;
Puudub mõju kütusesüsteemile;
Puudub vajadus kohanduda kütusepaagi tüübi ja suurusega;
Kõrge täpsus kütusetaseme mahuanduriga või ultrahelianduriga mõõtmisel;

Q

Puudused:

Vajalik on kütusepaagi modifitseerimine (kütusepaaki tuleb auk puurida);
Kütusepaagi kütusetaseme sidumine kütuse temperatuuriga;
Võimalik on kütusetaseme mahuanduri väljundsignaali siinus-soidaalne pulseerimine.

Läbivooluandurite kasutamine kütusekulu arvestamisel:

Reaalselt kulutatud kütuse arvestamine;
Arvestuse kõrge täpsus;
Puudub kütusepaagi tareerimise vajadus, kütusepaagiga ei ole otsest sidet.
Kõrge täpsus kütusetaseme mahuanduriga või ultrahelianduriga mõõtmisel;

Q

Puudused:

Vajalik on sekkumine transpordivahendi kütusesüsteemi;
Puudub kontroll kütuse mahavalamiste ja tankimiste üle;
Kahe kütusekulu loenduri paigaldamine sissepritsesüsteemi Common Rail korral.

Kütusekulu matemaatiline arvestus:

Ei ole vaja paigaldada lisaandureid;
Mehhanism realiseerub hästi ettevõtete puhul, puudub võimalus läbisõidu kerimiseks jälgimisandmetele vastavaks.
Kütusekulu matemaatilisel arvestusel ja normidele vastaval arvestusel on ka rida puudusi:
Puudub reaalse kütusekulu kontrollimise võimalus (teekatte tüüp, sõiduki koorma kaal, sõidustiil ja rida varjatud faktoreid);
Puudub võimalus kontrollida tankimisi ja kütuse mahavalamisi.

Q

Puudused:

Vajalik on kütusepaagi modifitseerimine (kütusepaaki tuleb auk puurida);
Kütusepaagi kütusetaseme sidumine kütuse temperatuuriga;
Võimalik on kütusetaseme mahuanduri väljundsignaali siinus-soidaalne pulseerimine.

Teised teenused

Gurtam & Wialon

Kõige kasutajasõbralikum tarkvara, mis on loodud ettevõtte tegevuse optimeerimiseks 

ROHKEM

Kütusekulu kontroll

On võimalik vaadata kütuse taset paagis, koostada kütusekulu aruandeid ja saada teateid tankimistest või kütuse väljapumpamisest.

ROHKEM

Kiiruse kontroll

On võimalik häälestada vastavasisulised teated dispetserile kiirusreziimi rikkumiste kohta.

ROHKEM

Autoaku laetustaseme kontroll

Seda võimalust saab kasutada kõikide meie poolt pakutavate GPS-moodulite mudelitega.

ROHKEM

GoGPS Service OÜ

Räga 10 Tallinn, 13516

Telefon

+372 6020 595 
+372 50 92 893

e-mail

info@gogps.eu

Call Now Button