Sõidumeeriku failide saamine eemalt on lahendus, mille abil saab lugeda digitaalse sõidumeeriku andmeid ja juhikaardi kaugete vahemaade tagant, edastada andmed seiresüsteemi ja juhtida veokeid GoGPS kaudu. Kuna kõigi andmete kogumine ja aruannete koostamine toimub automaatselt, lihtsustub tööaja arvestus, mis omakorda võimaldab säästa töötajate aega ja viia miinimumini veose osade vahelejätmise või inimliku eksituse tõenäosuse.  

Digitaalse sõidumeeriku ja juhikaardi andmed edastatakse ametlikult kasutatavas formaadis .ddd, mis vastab riigi maanteeameti nõuetele. Samuti võimaldab see lahendus lugeda teiste riikide veokijuhtide kaarte.

Mugavus:

  • Digimeeriku ja juhikaardi andmete automaatne saamine eemalt
  • Visuaalne andmepilt ja analüüsitööriistad
  • Lihtne tööaja arvestus.

Andmeid tuleb säilitada üks aasta ja need peavad olema maanteeametile kontrollimiseks kättesaadavad. Seadusandlus nõuab, et juht kas laadib andmed digimeerikult ise alla ja hoiab enda juures või annab ettevõttele loa andmete lugemiseks ja säilitamiseks, et maanteeamet saaks neid kontrollida. ddd. failide dešifreerimiseks on vajalik spetsiaalne tarkvara.

GPS jälgimisel + sõidumeerikul põhineva integreeritud lahenduse eelised:

  • Kõik professionaalse süsteemi eelised veokite seireks ja juhi töö- ja puhkeaja analüüsimiseks;
  • Odavam komplekt – sõidumeerik + GPS seire;
  • Võimalus juhikaardi andmeid automaatselt lugeda distantsilt;
  • Veokijuht identifitseeritakse sõidumeerikus oleva kaardi järgi ja see ei nõua lisaseadmeid;
  • Ohutum vedu (juhi töö- ja puhkeaja režiimide reguleerimine, kiirusrežiimide kontroll).

Sõidumeeriku andmete analüüsimine süsteemis GoGPS

Saadud ddd. failidega GoGPS platvormil töötamiseks saab kasutada rakendust TachoView, mis võimaldab piltlikult esitada juhi aktiivsuse nn ajaskaalal. Rakendus eristab sõidu-, töö-, varu- ja puhkeaja. Valitud intervallist konkreetse päeva valimisel on abiks kalender. Rakendus pakub teabe kuvamist kahel viisil:
2

Kõik juhi käitumise analüüsi andmed on võimalik esitada aruandena ja välja trükkida.
«Juhi aktiivsus» – andmed on esitatud tabelina. Konkreetsele kuupäevale klõpsates on üksikasjadeni näha juhi aktiivsus määratletud ajavahemikus.  
«Aktiivsuse graafik» – kogu valitud intervall on jagatud ööpäevadeks, teave aga esitatud diagrammina. Tulpade kõrgus ja värv muutuvad vastavalt juhi käitumisele. 

NB! Kauglugemisega andmeid ei ole võimalik saada igast sõidumeerikust. 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close