Esitleme Teile uus rakendus: Eco Driving

ecodriving

Eco Driving kujutab endast lisarakendust, mille abil on võimalik hinnata sõidukijuhtimiskvaliteeti.  Hinnete arvestus viiakse läbi trahvide põhjal, mis on saadud kiiruseületamiste ja põhjendamatute kiirendamiste/pidurdamiste/taaskiirendamiste eest kurvidesse sisenemisel, aga ka järsu sõidustiili ja teiste rikkumiste eest, mida on võimalik andurite abil kontrollida. Sõidustiili analüüsimine aitab Teil pikendada kasutatava autopargi tööiga, vähendada kütusekulusid ja tagada veose säilimine, аga ka paremini aru saada, mis võis olla ühe või teise ekstreemse olukorra põhjuseks.
Lisarakenduse tööks on tarvis  vastavas kaustas valida objekti omadusi kirjeldavad seaded.

properties_et

Kasutajaliides

Kasutajaliideses on eristatavad järgmised elemendid: ülapaneel, statistikatabel (asetseb keskel), töönimekiri (statistikatabelist vasakul), ümberlülitumine kaustade vahel (allservas).

request_et

Päringu vormistamine

Kuvapildi ülapaneelis tuleb valida ajalõik, mille kohta Te soovite sõidukijuhtimiskvaliteedi hinnet saada.  Valikus on kaks ajalõigu tüüpi: etteantud („Eile,” „Täna,” „Nädal,” „Kuu”) ning määratav  („Vabalt valitav”), kus saab valida suvalised kuupäevad.  „Edasi”/ „Tagasi” noolekeste abil saab etteantud ajalõiku pikendada või lühendada päeva-, nädala- või kuupikkuse perioodini.

Töönimekirjast tuleb topeltklõpsu abil valida objektid. Nad lisatakse statistikatabelisse, misjärel süsteem viib läbi arvutuse. Arvutuse järel loodud tabelis näidatakse järgmisi statistilisi andmeid: saadud trahvipunktide arv, rikkumiste arv, teekondade kogukestus, läbisõit ja antud aja jooksul tehtud sõitude arv. Saadud tabelit saab eelpool nimetatud kriteeriumide alusel sorteerida (kindlal kriteeriumil hiirega klõpsates). Оbjekti saab lõpptabelist koos kõigi statistiliste andmetega eemaldada (tabeli viimases tulbas oleva punase ristiga).

Sõidukijuhtimiskvaliteedi hindamiskriteeriumid

Nagu varem kirjeldatud, on sõidustiili hindamiseks olemas rida parameetreid: kiiruse ületamine, kiirendamine, pidurdamine, kiirendamine kurvides, järsk sõidustiil, аga ka vabalt valitud parameetrid, mis sõltuvad Teie poolt valitud andmeedastajatest. Nimetatud parameetrid tuleb valida kaustas „Ökosõit” , objekti omaduste alammenüüs. Lisaks sellele näidatakse iga parameetri puhul trahvipunktide arvu, mis on saadud ühe või teise rikkumise eest. Saadud trahvipunktid arvestatakse ümber kuuepallise hindamissüsteemi alusel. Selleks kasutatakse järgmist algoritmi:

  • Vähem kui 20 trahvipunkti — hinne 5,9
  • 20 – 50 trahvipunkti — hinne 5,0
  • 50 – 100 trahvipunkti — hinne 4,0
  • 100 – 200 trahvipunkti — hinne 3,0
  • 200 – 500 trahvipunkti — hinne 2,0
  • Üle 500 trahvipunkti  — hinne 1,0

Sõitude analüüs

analysis_et

Pärast arvutuse läbiviimist ja sõidukijuhtimiskvaliteedi hinde saamist on võimalik üle minna hinde laiendatud ülevaatele, klõpsates statistikatabelis objekti reale. Hiireklõpsu järel avaneb järgmine liides: ekraani ülaosas esitatakse sõidud tulpade kujul, nende all kaart ning kaardist vasakul rikkumiste tabel.

Sõite kujutatakse tulpadena. Tulba laius peegeldab valitud sõidu kestust kõikide antud ajalõigus tehtud sõitude suhtes. Tulba kõrgus väljendab sõidukijuhtimiskvaliteedi eest saadud hinnet (vasakul asetseb skaala valitud ajalõigus saadud miinimum- ja maksimumhindega). Kursori tulbale viimisel avaneb rippmenüü, mis sisaldab infot sõidu alguskuupäeva, läbitud vahemaa ja sõidu kestuse ning saadud trahvipunktide ja hinde kohta, аga ka rikkumiste tüübi ja arvu kohta antud sõidu kestel.

Et kaart tsentreeruks sõidu marsruudi järgi, klõpsake sõidu tulbal. Sõidu marsruudi värv on valitud vastavalt objekti kiirusele (kaardi vasakus alumises nurgas on skaala, millel on näidatud kiirused ja neile vastavad värvused). Marsruudi kestel tehtud rikkumised on tähistatud markeritega.

Kaarti mõõtkava saab muuta vastavate nuppude abil kaardi vasakus ülemises nurgas või hiire rulliknuppu kerides. Kaartide allikana kasutatakse vaikimisi Gurtam Maps’i. Alternatiivse võimalusena kasutatakse OpenStreetMap’i kaardirakendust. Ühe või teise kaardirakenduse valimiseks viige kursor kaardi paremas ülemises nurgas olevale ikoonile ja tehke oma valik.

Kaardist vasakul esitatakse antud sõidu käigus tehtud rikkumiste nimekirja. Ka nimekiri esitatakse tulbana ning see sisaldab endas järgmisi andmeid: sõidu kuupäeva, selle kestusaega, rikkumiste tüüpi ja nende eest määratud trahvipunktide arvu, aga ka igale rikkumisele vastavat trahvipunktide arvu. Rikkumise rida nimekirjas tuleb heledal taustal esile, kui kaardil vastavat rikkumist tähistaval markeril klõpsata.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close